මංගල යෝජනා කියවීමට

මංගල යෝජනා තෝර ගැනීම.

ඔබගේ සිතැඟි පරිදි ඔබට ගැලපෙන ම සහකාරිය හෝ සහකරු තෝරා ගැනීමට Mangalakapu.lk හි අප විසින් අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබන අතර ජාතිය, ආගම, කුළය ඔබට ම ගැලපෙන පරිදි තෝරා ගැනීමට ද විසින් අවස්ථාව ද සලසා දෙනු ලබයි.

සිට    
දක්වා
   2018-08-09
   කොළඹ

කොළඹ නගර ආසන්න බොදු ගොවි 1992 නොවැම්බර් අඩි 5යි අඟල් 4 එකම දියණිය කොලඹ ප්‍රධාන පාසලක ඉගනුම ලබා දැනට ඕස්ට්‍රේලියාවේ maste..... කියවන්න 
20180809-109

   2018-08-09
   කොළඹ

කොළඹ බොදු ගොවි රාජ්‍ය සේවයේ ඇති HR අවසන් වසර දේපළ හිමි සිහින් ප්‍රසන්න පෙනුමැති 1987 ඔක්තොම්බර් උස අඩි 5යි අඟල් 11 උසැති..... කියවන්න 
20180809-110

   2018-08-09
   කළුතර

කළුතරට නුදුරු බොදු දේව 1984 අප්‍රේල් උපන් රූමත් ඉතා පැහැපත් ස අඩි 5යි අඟල් 4ක් රජයේ වෛද්‍ය දෑවැදි හා දේපල සහිත දියණියට උ..... කියවන්න 
20180809-107

   2018-08-09
   කොළඹ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ බොදු ගොවි වැදගත් වයස අවුරුදු 44 උස අඩි 5 යි අඟල් 2 උගත් චරිතවත් රූමත් ඉංග්‍රීසි දැනුමැති වටිනා ඉඩම් ..... කියවන්න 
20180809-108

   2018-08-09
   කෑගල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 25 උස අඩි 5 අඟල් 4 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20180809-106

   2018-08-06
   කළුතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 9 නාවික ඉංජිනේරු ඩිප්ලෝමාධාරී විදේශීය නාවික පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහ..... කියවන්න 
20180806-105

   2018-07-29
   ගම්පහ

බොදු වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20180729-104

   2018-07-27
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 31 උස අඩි 4 අඟල් 11 වෛද්‍යවරියක වන දුවට යහපත් සහකරුවෙක් මව සොයයි.පලමු විවාහයෙන් නීත්‍යානුකූලව වෙන් වී..... කියවන්න 
20180727-103

   2018-07-22
   කොළඹ

අගනුවර බොදු ගොවි උපාධිධාරී රාජ්‍ය බැංකු සේවයේ නියුතු 1985 උපන් උස අඩි පහයි අඟල් 7 තලඑළලු පියකරු සිහින් සිරුරැති අගනා දාය..... කියවන්න 
20180722-99

   2018-07-22
   රත්නපුර

ඇඹිලිපිටිය බොදු ගොවි 1990 අගෝස්තු උස අඩි 4 අඟල් 7 කළමනාකරණ අංශයේ සේවයේ නියුතු දියණියට උගත් යහපත් පුතෙකු මව සොයයි..... කියවන්න 
20180722-100

   2018-07-22
   මහනුවර

උඩරට බොදු ගොවි බත්තරමුල්ල පදිංචි 1989 ජූලි උස අඩි 5යි සුදු දේපළ ඇති කොළඹ පෞද්ගලික බැංකු ශාඛාවක සේවයේ නියුතු දියණියට සිහි..... කියවන්න 
20180722-101

   2018-07-22
   කළුතර

කළුතර බොදු ගොවි සාමාන්‍ය පවුලක 1991 ජූලි උස අඩි 5යි අඟල් 5 සෙනසුරු 7 දන්ත වෛද්‍ය දියණියට සුදුසු සහකරුවකු දෙමව්පියෝ සොයති..... කියවන්න 
20180722-102

   2018-07-22
   කළුතර

1993 කළුතර බොදු ගොවි උස අඩි 5යි අඟල් 7 දේපළ හිමි එංගලන්තයේ ස්ථිර පදිංචි, එංගලන්තයේ විශ්වවිද්‍යාලයක අධ්‍යාපනයේ අවසන් වසර,..... කියවන්න 
20180722-95

   2018-07-22
   කොළඹ

වයස අවුරුදු 28 ක් උස අඩි 5 යි අඟල් 2 බස්නාහිර බොදු ගොවි කළමනාකරණ උපාධිධාරී වරලත් ගණකාධිකාරී II සමත් අමාත්‍යංශයක සංවර්ධන ..... කියවන්න 
20180722-96

   2018-07-22
   කොළඹ

Colombo retired father seek professionally qualified down to earth partners for his attractive qualified daughter 36 leg..... කියවන්න 
20180722-97

   2018-07-22
   කොළඹ

අගනගරාසන්න 1987 බොදු සලාගම අඩි 5යි අඟල් 3 භේද නොසලකන ඉතා රූමත් ඉතා පැහැපත් උපාධිධාරී CIMA, banking MBA අවසන් අදියර බැංකු..... කියවන්න 
20180722-98

   2018-07-21
   කොළඹ

1984 පිළියන්දල බොදු කරාව 5' පුද්ගලික අංශයේ ගණකාධිකාරි පැහැපත් ප්‍රියමනාප කුජ 8 දියණියට යහපත් වියාපාරික / ඉහල සම රැකියාව..... කියවන්න 
20180721-93

   2018-07-21
   කොළඹ

1983 නොවැම්බර් උස 5' 4'' අගනුවර ප්‍රධාන බාලිකාවිද්‍යාලයක උසස් අධ්‍යාපනය ලැබූ විද්‍යාවේදී උපාධිධාරී ගුරු දියණියට රජයේ හෝ ..... කියවන්න 
20180721-92

   2018-07-10
   බදුල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 3 සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20180710-75

   2018-07-09
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 28 උස අඩි 5 අඟල් 10 සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.පහත දුරකථන ..... කියවන්න 
20180709-74