මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය කෑගල්ල
වයස 37
ආගම බොදු
කුලය ගොවි
උස අඩි 5 අඟල්  2
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් උසස්පෙල සමත්
රැකියාව වෙනත්
දුරකතන අංකය
විස්තරය බොදු ගොවි වයස අවු. 37 උස අඩි 5 අඟල් 2 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.mama samanya paulaka kenek.magema kiyala reakiyawak karanawa. 32 adu ahinsaka kenek nam wadath hodai. Imo 0716835111