මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය පොළොන්නරුව
වයස 29
ආගම බොදු
කුලය ගොවි
උස අඩි 5 අඟල්  7
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සාමාන්‍යපෙල සමත්
රැකියාව රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු
දුරකතන අංකය
විස්තරය බොදු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් යුධ හමුදාවේ පරිඝනක ක්‍රියාකරුවෙකු වශයෙන් සේවය කරන මා හට දුප්පත් අවංක යහපත් සහකාරියක් සොයමි. අමතන්න 0775966441