මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය රත්නපුර
වයස 32
ආගම බොදු
කුලය ගොවි
උස අඩි 5 අඟල්  5
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සාමාන්‍යපෙල සමත්
රැකියාව වෙනත්
දුරකතන අංකය
විස්තරය මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නිහතමානී අවන්ක ඇත්ත කතා කරන්න බොරු නොකියන ගුණයහාපත් ගැණු ළමෙක්ව කොච්චර දුප්පත් උනත් කමක් නැ. Merry කිරිමෙන් පසු රැකියාවක් කිරිමට බලාපොරොත්තු නොවෙන කෙනෙක්නම් වඩාත් හොදයි. මම රැකියාවක් නොකරන අතර මගෙම වියාපාරික කටයුතුත්තක් කරගෙන සිටි ගොඩක් දියුණු විමට ආසාවක් ඇත එ සදහා දැනටමත් වැඩකටයුතු කරමීන් පවති. මට ගොඩක් ආදරේන් සතුටින් ජිවිත් විමට කැමති නිහතමානී ආදරනීය ගැණු ළමෙකුට ඇරයුම්. 0775169774 imo, whatsapp
Error
Whoops, looks like something went wrong.