මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය කොළඹ
වයස 42
ආගම කිතුනු
කුලය
උස අඩි 5 අඟල්  3
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් උසස්පෙල සමත්
රැකියාව
දුරකතන අංකය
විස්තරය කිතුනු වයස අවු. 42 උස අඩි 5 අඟල් 3 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකරුවෙක් සොයයි.0094774322772.whatsup ,වලින් අමතන්න.මේ වන විට විදේශගතව සිටිමි.කිතුනු හෝ කිතුනු විවාහයකට කැමති අය විශේෂ යි.