මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය පොළොන්නරුව
වයස 31
ආගම බොදු
කුලය ගොවි
උස අඩි 5 අඟල්  10
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් උසස්පෙල සමත්
රැකියාව රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු
දුරකතන අංකය
විස්තරය බොදු ගොවි වයස අවු. 31 වන ,අඩි 5 අඟල් 10 ක් උසැති උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවක නියුතු ගුණ යහපත් ප්‍රියමනාප සහකාරියක් සොයයි. ( රෝහල් හා ආරක්ෂක අංශවල අය බලාපොරොත්තු නොවේ ) *පොලොන්වරුව දිස්ත්‍රික්කය හා ඒ අවට දිස්ත්‍රික්කවල විශේෂයි.
Error
Whoops, looks like something went wrong.