මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය මහනුවර
වයස 40
ආගම බොදු
කුලය ගොවි
උස අඩි 6 අඟල්  4
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සාමාන්‍යපෙල සමත්
රැකියාව පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු
දුරකතන අංකය
විස්තරය බොදු ගොවි වයස අවු. 40 උස අඩි 6 අඟල් 4 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.යහපත් චාම් ගතිගුණ ඇති සහකාරියක් විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙමි. දු:අ:..0719512336
Error
Whoops, looks like something went wrong.