මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය කළුතර
වයස 32
ආගම බොදු
කුලය ගොවි
උස අඩි 5' අඟල්  4"
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් උපාධිදාරී
රැකියාව පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු
දුරකතන අංකය
විස්තරය බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5' අඟල් 4" උපාධිදාරී පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු දුවට යහපත් සහකරුවෙක් මව සොයයි.අප සොයනුයේ කුජ 7 ට අස්ලිස නැකතට ගැලපෙන හොඳ ගති පැවතුම්වලින් වලින් හෙබි දරැවෙකි.
Error
Whoops, looks like something went wrong.